دوشنبه 31 تير 1398   23:41:28

اخبار

آرشیواخبارRSS

معرفی واحد

الف) با توجه به کثرت حضور ایثارگران ( رزمندگان، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا) در دستگاهها و سازمان های اجرایی کشور و ضرورت انجام هماهنگی لازم برای رسیدگی به این عزیزان و استفاده از توانمندیهای آنان در جامعه و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت پیشنهاد ایجاد پشت مشاور در امور ایثارگران در وزارتخانه ها و سازمانهای اجرایی توسط دفتر مشاوران رئیس جمهور در امور ایثارگران به سازمان امور اداری و استخدامی سابق ارسال شد.

ب) پیشنهاد این دفتر در سازمان امور اداری و استخدامی (سابق) تصویب و به کلیه دستگاهها طی نامه شماره 49069/11 مورخ 6/9/1378 ابلاغ گردید .

ج) در کلیه دستگاههای اجرایی وزارتخانه ها/ سازمانهای عضو هیأت دولت با حکم وزیر و یا رئیس سازمان فردی به عنوان مشاور در امور ایثارگران منصوب گردید که اغلب این افراد از اقشار معظم ایثارگر بودند.

د) در راستای اجرایی نمودن پست مشاور وزیر و یا رئیس سازمان در امور ایثارگران این پست به مشاور و رئیس و یا سازمان و مسئول هماهنگی امور ایثارگران به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیشنهاد گردید که طی نامه شماره 27362/01 ط مورخ 27/11/1380 مورد موافقت قرار گرفت و تصویب شده در تاریخ 4/11/82 حکم مشاور استاندار در امور ایثارگران صادر و در تاریخ 14/12/85 طی نامه از سوی وزارت کشور و به استناد مصوبه فوق الذکر ابلاغ مشاور استاندار و مسئول هماهنگی امور ایثارگران صادر و تحت عنوان دفتر با سه پست مشاور استاندار و مسئول هماهنگی امور ایثارگران کارشناس مسئول هماهنگی امور ایثارگران، کارشناس هماهنگی امور ایثارگران شروع بکار نموده است.

شرح وظایف

شرح وظایف و اهداف امور ایثارگران
1) ارائه پیشنهادهای لازم در ارتباط با اجرایی نمودن فرامین و رهنمودهای حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری در موضوعات مرتبط با ایثارگران

2) بررسی و شناخت مسائل و مشکلات ایثارگران استانداری و اولویت بندی نیازهای آنان

3) مشارکت در امر برنامه ریزی و تعیین خط مشی امور ایثارگران و ارائه پیشنهادات کاربردی لازم حسب دستور استاندار

4) بررسی وارزیابی قوانین و مقررات مربوط با امور ایثارگران از حیث ایجاد رضایتمندی و اثر بخشی آنها و عند اللزوم پیشنهاد تغییر یا اصلاح آنها به وزارت کشور

5) شرکت فعال در جلسات درون سازمانی و برون سازمانی مرتبط با امور ایثارگران

6) ایجاد ارتباط با نهادهای متولی امور ایثارگران و سایر دستگاههای ارائه کننده خدمت به ایثارگران به منظور بهره مندی ایثارگران دستگاه از خدمات و مزایای قانونی

7) انجام بررسی های کارشناسی لازم به منظور بستر سازی رشد و ارتقا سطح توانایی های علمی ‘ فرهنگی ‘ اجتماعی و تخصصی ایثارگران در استانداری و ارائه پیشنهادهای لازم

8) ایجاد هماهنگی در مورد فعالیتهای مربوط به ایثارگران بین سازمانهای وابسته

9) پیگیری ‘ ارائه طرح و نظارت بر تکریم ایثارگران در بهره مندی از خدمات خاص در سطح استانچارت تشکیلاتی

مشاور استاندار و مسئول هماهنگی امور ایثارگران             سیدمحمودداربام

کارشناس  هماهنگی امور ایثارگران                            سید اقبال راستگویی

بيشتر
شعارسال

گزارش تصویری

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 28360
تعداد بازديد کنندگان سايت: 16160365 تعداد بازديد زيرپورتال: 28360 اين زيرپورتال امروز: 10 سایت در امروز: 8015 اين صفحه امروز: 10
مجری سایت:شرکت سیگما